New Password Rating: 0%
เทคนิคการตั้งรหัสผ่านที่ดี
- ใช้ทั้งตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ผสมกัน
- ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว (# $ ! % & etc...)
- พยายามไม่ใช้รหัสผ่านที่ง่ายเกินไป เช่น 1234, password เป็นต้น
รหัสบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เช่น Google, Facebook, เพื่อนแนะนำ

Powered by WHMCompleteSolution